Liên hệ

  • CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI 496
  • Địa chỉ : Tập thể 810 ,Vĩnh Quỳnh ,Thanh Trì ,Ha Nội
  • Mã số thuế : 0101320119
  • Điện thoại : 0988496496 - 0983213686 - 0903213686 - 0988888496
  • Email : hoanghaihung496@gmail.com